استاد و مدرس دانشگاهشهرداری هارونی
کارشناس ارشد مهندسی معماری
عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان و دارای پروانه اشتغال به کار و صلاحیت طراح و نظارت کلیه ساختمانهای شهری و روستایی ( پایه ۱)
عضو فعال جامعه بسیج مهندسین استان و سرگروه نشست های بصیرتی بسیج
دبیر و مسئول ستاد نخبگان مهندسین انتخابات آیت الله رئیسی استان قزوین
مسئول فنی بخشداری و نظارت عالی بر کلیه پروژه های عمرانی در بخشهای طارم، بخش محمدیه، بخش مرکزی البرز، بخش الموت غربی استان قزوین در سنوات مختلف
نماینده شرکت آراز و شهر محیط آرا ، مدیریت در تهیه طرح تفصیلی شهری و طرح های هادی
نماینده بخشداری در کمسیون ماده 99
نماینده بخشداری در کارگروه های تخصصی اصلاح و تصویب طرح های هادی در بنیاد مسکن استان
ناظر مقیم پروژه های مسکن مهر در زمان احداث ناحیه شهری مهرگان
مدیر پروژه کارخانه لنت پارسیان گروه خودرو سازی بهمن در شهرک صنعتی کاسپین
و…

مهندس محمدرضا قائدامینی