بااهداءخالصانه ترين سلام ها ودرودها خدمت هم استاني هاي گرامي وهمشهريان قدرشناس وباايمان وباسلام ودرودبرشهداي هشت سال دفاع مقدس؛امام شهدا معمار بزرگ انقلاب ودرودبررهبرمعظم حضرت آيت الله خامنه اي وهمه خدمتگزاران صديق به نظام جمهوري اسلامي ايران.

اكنون كه مفتخربه خدمتگزاري شهروندان فهيم هارونی هستيم بامشورت هم فكري وهمكاري اعضاي محترم شوراي اسلامي ومشاركت شهروندان عزيزپيرامون موضوعات مختلف شهراهتمام نموده ايم درراستاي عمران وآباداني ومرتفع نمودن مشكلات شهري دوشادوش شهردارمحترم، پرسنل شهرداري گامهاي مؤثري رابرداريم كه لطف الهي نيز اين مجموعه راياري نمود تا درحد توان وظيفه ي خودرادرقبال مسئوليت انجام دهيم .هرچندكه مردم شهيدپرورهارونی شايسته خدمات بيشتري رادارند.